KONTAKT

Siedziba główna w Lublinie

Adres:

ul. Mieszka I 6, 20-610 Lublin
Biuro czynne: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Telefon/Fax:

81 745 41 91
81 745 41 92

E-mail:

info@consultor.pl

Biuro Regionalne w Kielcach

Adres:

ul. Sandomierska 89, 25-324 Kielce

Telefon/Fax:

41 341 53 25

Osoba do kontaktu

Dorota Woźniak
e-mail: d.wozniak@consultor.pl
kom.: 509 897 754

Biuro Regionalne w Radomiu

Adres:

ul. Józefa Mireckiego 10, 26-600 Radom
Biuro czynne: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Osoby do kontaktu:

Patrycja Bielecka
e-mail: p.bielecka@consultor.pl
kom.: 883 331 436

Aleksandra Dąbrowska
e-mail: a.dabrowska@consultor.pl
kom.: 519 323 386

Biuro Regionalne w Chodzieży

Adres:

ul. Józefa Raczkowskiego 1, 64-800 Chodzież
(II p. w budynku Domu Rzemiosła)

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Ciślik
e-mail: k.cieslik@consultor.pl
kom.: 519 646 131Biuro Regionalne w Tarnowie

Adres:

ul. Mościckiego 12, 33-100 Tarnów

Osoby do kontaktu:

Anna Drozd
e-mail: a.drozd@consultor.pl
kom.: 509 897 544

Monika Kotul
e-mail: m.kotul@consultor.pl
kom.: 519 645 990

Kontakt

Email: info@consultor.pl
Telefon: 81 745 41 91
Fax: 81 745 41 92

Adres

ul. Mieszka I 6
20-610 Lublin

Dane firmy

NIP 712-01-62-803
KRS 00001973311
Sąd rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku